Namngivningsceremoni

Ett barn har fötts. Det måste firas! Det nya livet skall uppmärksammas och välkomnas. Detsamma gäller det adopterade barnet som kommer till sin nya familj och sitt nya hem. Släkt och vänner samlas.

Innehållet
Jag utformar en personlig namngivningsceremoni med dikt, musik och lite kuriosa kring er som föräldrar och familj. Ceremonin innehåller inget religiöst budskap. FN:s barnkonvention är värdegrunden, vilken jag presenterar i inledningen. Eftersom namnet är en viktig del av en människas identitet är höjdpunkten ett namngivningstal. I det högtidliga talet berättas vilket namn ni har valt. Här kan det även passa att utföra en symbolisk handling, t ex sätta en blomsterkrans på huvudet eller ett smycke runt barnets hals.

Vi håller till där det passar er bäst; i trädgården, kvartersgården, hemma eller i annan lokal som man kan smycka lämpligt för tillfället.

En namngivningsceremoni är en högtid som välkomnar barnet in i släktens och världens gemenskap och jag använder FN:s barnkonvention som budskap och värdegrund.

Friheten är stor

Det är viktig att ceremonin känns behaglig och rätt för er. Det finns inga riktlinjer eller någon uttalad ordning för hur en namnceremoni ska gå till. Friheten är stor. Ni är fria att skapa er personliga familjehögtid. Det viktigaste för mig är att tillgodose era önskemål. Att ceremonin blir som ni tänkt er, en dag att minnas med glädje. Och kom ihåg att allt är möjligt.