Charlotte Lundgren

Jag är certifierad officiant och utvecklar och arbetar med ceremonier sedan år 2000.

Min erfarenhet och kunskap kommer från tidigare arbete inom kyrkogårdsförvaltning i tio år och därefter projektarbete med bland annat barnkultur och musik.  Jag är utbildad för borgerliga begravningar och skapar ceremoni kring den borgerliga vigseln.  Håller idag utbildning för borgerliga officianter. Jag har utbildning inom socialpsykologi vid Umeå universitet. Har även genomgått Sorgeinstitutets sorgbearbetningskurs enligt ett unikt handlingsprogram som finns i Sverige sedan 2003.

Idag arbetar jag som officiant - en förtroendefull uppgift som jag finner enormt givande och tar mig an med stor respekt. Samtidigt har jag en deltidstjänst på Umeå begravningsbyrå.

Jag möter en efterfrågan och ett behov av ceremonier som är personliga och nyskapande. 
 
Namngivning En familjehögtid som välkomnar barnet in i släktens gemenskap genom ett namngivningstal.

Vigsel En personlig vigsel med högtidligt och kulturellt innehåll. Kan beskrivas som en utvidgad borgerlig vigselceremoni.

Begravning En personlig begravning med dikt, musik och minnesord från anhöriga och vänner.

Ceremonierna är helt fria till sin form och därmed inte knutna till någon religiös eller politisk åskådning, utan utgår från värdegrunden som Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen står för.